załóż forum aktualności faq pomoc regulamin o serwisie

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego phorum.pl.
 2. Właścicielem serwisu internetowego phorum.pl jest Cloud Technologies S.A., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000405842, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa, której kapitał zakładowy wynosi 330.000,00 zł.

§ 2. Definicje pojęć

 1. Regulamin - niniejszy dokument, opublikowany w serwisie internetowym phorum.pl.
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem phorum.pl.
 3. Forum - forum dyskusyjne działające w domenie phorum.pl.
 4. Administrator - podmiot będący właścicielem Serwisu.
 5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

§ 3. Użytkowanie serwisu

 1. Użytkowanie Serwisu, a w szczególności zakładanie forów, jest bezpłatne.
 2. Realizacja niektórych usług może wymagać rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu:
  1. realizacji zamówionych usług,
  2. przekazywania informacji technicznych od Administratora,
  3. przekazywania informacji o charakterze reklamowym od Administratora lub osób trzecich.
 4. Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez Administratora oraz osoby trzecie w celu:
  1. realizacji zamówionych usług,
  2. prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu,
  3. stosowania analizy behawioralnej Użytkowników,
  4. emisji reklam oraz innych komunikatów od Administratora lub osób trzecich.
 5. Pliki cookie są przetwarzane zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej.

§ 4. Fora dyskusyjne

 1. Zabrania się rozpowszechniania na Forach treści niezgodnych z prawem polskim.
 2. Zabrania się umieszczania na Forach reklam oraz mechanizmów służących do ich wyświetlania.
 3. Fora puste (poniżej 10 wiadomości) przez okres dłuższy niż 30 dni są automatycznie usuwane.
 4. Fora nieaktywne (brak nowych wiadomości) przez okres dłuższy niż 360 dni są automatycznie usuwane.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zamknięcia w dowolnym czasie dostępu do Forum lub jego części, jeżeli narusza ono Regulamin lub działa na szkodę Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zamknięcia w dowolnym czasie dostępu do Serwisu lub jego części Użytkownikowi, jeżeli narusza on Regulamin lub działa na szkodę Serwisu.
 7. Użytkownik posiadający uprawnienia moderacyjne:
  1. może zarządzać zawartością danego Forum lub jego części,
  2. jest w pełni odpowiedzialny za zawartość danego Forum lub jego części.
 8. Użytkownik posiadający uprawnienia administracyjne:
  1. może zarządzać zawartością oraz konfiguracją danego Forum,
  2. jest w pełni odpowiedzialny za zawartość i konfigurację danego Forum.

§ 5. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania Serwisu.
 2. Administrator nie udziela gwarancji nieprzerwanego i poprawnego funkcjonowania Serwisu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje Regulamin w jego aktualnym brzmieniu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania i może ulec zmianie w każdej chwili.
 

Największe fora

 1. Bełżec forum
 2. Osiedle Nasielska44
 3. pj

Podsumowanie

 • fora: 912
 • posty: 91.560.465
 • użytkownicy: 6.723.048